company : BSM

ceo : 조정우

Business License : 141-81-18789

sales Business report : 2019-경기파주-0797호

adress : 경기도 파주시 회동길 363-8 파주출판단지 유원사 1층 101호

factory : 경기도 파주시 파주읍 학당말길 148

tel : 070-7777-1216~7(고객센터 운영시간 09시 30분~16시 / 점심시간 12시~13시)

e-mail : smithgon@bsmspace.com